กศน.ตำบลบ้านบ่อ

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

งานกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ครู กศน.

งานการศึกษาตามอัธยาศัย

การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STEM ศึกษา บุคลากรทางการศึกษาศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร